OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Registrací účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v přihlášce pořadateli, tj. organizaci TJ Znojmo, z. s., J. Curie 3302/5, 669 02, Znojmo, IČO: 45669236

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastnic a účastníků při organizaci závodu (prezence, přidělování startovních čísel, měření času), vyhodnocení jeho výsledků a informování o dalších ročnících závodu, případně i jiných aktivitách pořadatele. Pořadatel bude ke zpracování osobních údajů využívat zpracovatele: Bc. Eva Gallusová, K Hoře 1584, Moravské Budějovice 676 02, Kraj Vysočina.

Registrací bere účastník na vědomí, že má právo souhlas se zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu pořadateli. Současně bere na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které probíhalo před tímto odvoláním.

Veškeré obrazové záznamy podobizny účastníků pořízené v souvislosti se závodem mohou být použity k propagaci závodu nebo pořadatele bez jakéhokoli nároku účastníků na jakoukoli odměnu. V případě žádosti o stažení materiálu s podobiznou se prosím obraťte na pořadatele e-mailem na jsoba@c-box.cz.

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Pohlaví
Datum narození
Adresa
(nepovinné)
Kšiltovka s logem závodu